Camping Bakkum in de oorlog

december 2, 2011

In het zojuist verschenen boek ‘Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’ is ook een hoofdstukje gewijd aan camping Bakkum. Daar staat niet veel nieuws in.

Het 160 pagina’s tellend en rijkelijk geïllustreerd boek van auteur John Heideman is een eerste deel dat de periode 1939-1942 behandelt (deel 2 volgt later). We bladeren meteen door naar het gedeelte over camping Bakkum. Dat valt een beetje tegen. Slechts één bladzijde tekst en anderhalve pagina met foto’s zijn de camping toebedeeld.

We lezen dat het kampeerterrein in 1941 door de Duitse bezetter werd gesloten en vervolgens halverwege 1942 gevorderd, inclusief de toenmalige woning van de kampeerwacht (het nu nog bestaande huis bij de ingang). Op het terrein verrezen grote barakken waar Duitse soldaten hun kampement hadden. De deuren van de loodsen werden verbreed om er paarden in te stallen en legermateriaal in op te bergen.

Eind 1942 begon de aanleg van een groot ‘Wiederstandnest’ van 39 bunkers. Sommige betonnen behuizingen dienden na de oorlog als postkantoor en winkelruimte. Zij werden tussen 1973 en 2005 gesloopt. Overigens ontdekte de camping in februari van dit jaar per toeval een tot dan toe onbekende bunker onder het wegdek tussen de parkeerterreinen P2 en P3.

Ook bouwden de Duitsers op het kampeerterrein een V1-lanceerinstallatie. Die vliegende bommen zijn echter nooit vanaf de camping afgevuurd. Het betrof een zogenaamde schijnopstelling: een lanceerplaats die niet echt functioneerde en slechts bedoeld was om de vijand bang te maken. Het betonnen gevaarte is in 1993 uitgegraven en vernietigd.

Bunker in gebruik als postkantoor

Nadat de oorlog tot een einde kwam werd camping Bakkum op Hemelvaartsdag 1946 weer opengesteld, net als de omringende duinterreinen. Tijdens graaf-
werkzaamheden op de camping in 2005 stuitte men op een Duitse brisantgranaat die door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing werd gebracht.

De informatie in het boek is in grote lijnen al bekend uit de spaarzame eerdere publicaties, waaronder een artikel op de website van de camping. De foto’s maken veel goed. Toch een raar gezicht: een Duitse soldaat te paard voor Loods 4.

We gaan rustig de andere 157 bladzijden lezen in de hoop nog iets te weten te komen over kamp Bakkum in de oorlog.

Advertenties

Onbekende bunker ontdekt op camping Bakkum

februari 16, 2011

Op het terrein van camping Bakkum is een bunker ontdekt. Het bouwwerk stamt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog als onderdeel van de Duitse verdedigingslinie Atlantic Wall.

of speelplaats?

Het toekomstige museum...

De bunker ligt aan de rand van het wijkje Zeeduin onder de weg tussen de parkeer-terreinen P2 en P3.

Om precies te zijn in de bocht ter hoogte van plaatsnummer 294, meldt interim-manager Frank van Vught van de camping desgevraagd. Het bestaan van het betonnen onderkomen was tot voor kort niet bekend. Het bouwwerk werd ontdekt bij graafwerkzaamheden. Die waren nodig omdat de weg hier steeds verzakte. Nu is duidelijk dat het zand onder de straat de bunker in stroomde. Een medewerker van de camping is kort binnen geweest. Daarna is het gat weer dichtgegooid en de weg hersteld.

Tussen P2 en P3 nabij plaats 294

Bekend is dat de Duitse Wehrmacht het kampeerterrein begin 1942 vorderde en er in 1945 een V1-lanceerinrichting aanlegde, die overigens niet is gebruikt. Er verrezen zo’n twintig bunkers, die voor het merendeel in de jaren zeventig zijn gesloopt. Voor zover bekend zijn er behalve het zojuist ontdekt exemplaar nog drie bunkers aanwezig op het terrein. Eén ervan werd lange tijd door de camping gebruikt als postkantoor.

Bunker op Bakkum in gebruik als postkantoor

De campingleiding bezint zich op een toekomstige bestemming voor de massieve gebouwen, staat in een persbericht. Mogelijk dat ze worden gesloopt of volgestort, maar ze kunnen ook creatief worden ingezet als museum, speelplaats of als logiesaccommodatie. Iemand nog goeie ideeën? Graag in de ideeënbus hieronder bij ‘reageer’.