Camping Bakkum in de oorlog

december 2, 2011

In het zojuist verschenen boek ‘Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog’ is ook een hoofdstukje gewijd aan camping Bakkum. Daar staat niet veel nieuws in.

Het 160 pagina’s tellend en rijkelijk geïllustreerd boek van auteur John Heideman is een eerste deel dat de periode 1939-1942 behandelt (deel 2 volgt later). We bladeren meteen door naar het gedeelte over camping Bakkum. Dat valt een beetje tegen. Slechts één bladzijde tekst en anderhalve pagina met foto’s zijn de camping toebedeeld.

We lezen dat het kampeerterrein in 1941 door de Duitse bezetter werd gesloten en vervolgens halverwege 1942 gevorderd, inclusief de toenmalige woning van de kampeerwacht (het nu nog bestaande huis bij de ingang). Op het terrein verrezen grote barakken waar Duitse soldaten hun kampement hadden. De deuren van de loodsen werden verbreed om er paarden in te stallen en legermateriaal in op te bergen.

Eind 1942 begon de aanleg van een groot ‘Wiederstandnest’ van 39 bunkers. Sommige betonnen behuizingen dienden na de oorlog als postkantoor en winkelruimte. Zij werden tussen 1973 en 2005 gesloopt. Overigens ontdekte de camping in februari van dit jaar per toeval een tot dan toe onbekende bunker onder het wegdek tussen de parkeerterreinen P2 en P3.

Ook bouwden de Duitsers op het kampeerterrein een V1-lanceerinstallatie. Die vliegende bommen zijn echter nooit vanaf de camping afgevuurd. Het betrof een zogenaamde schijnopstelling: een lanceerplaats die niet echt functioneerde en slechts bedoeld was om de vijand bang te maken. Het betonnen gevaarte is in 1993 uitgegraven en vernietigd.

Bunker in gebruik als postkantoor

Nadat de oorlog tot een einde kwam werd camping Bakkum op Hemelvaartsdag 1946 weer opengesteld, net als de omringende duinterreinen. Tijdens graaf-
werkzaamheden op de camping in 2005 stuitte men op een Duitse brisantgranaat die door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing werd gebracht.

De informatie in het boek is in grote lijnen al bekend uit de spaarzame eerdere publicaties, waaronder een artikel op de website van de camping. De foto’s maken veel goed. Toch een raar gezicht: een Duitse soldaat te paard voor Loods 4.

We gaan rustig de andere 157 bladzijden lezen in de hoop nog iets te weten te komen over kamp Bakkum in de oorlog.

Advertenties

Bakkum: back to basic met een luxe randje

december 27, 2010

Er zijn geen plannen om camping Bakkum om te toveren tot een chique bungalowpark, zegt algemeen manager Willemieke de Waal. Deel 2 van een interview.

Onderwerpen als de nieuwe visie op camping Bakkum, het verbod op de tweede caravans als slaapplek en de persoonlijke betrokkenheid van Willemieke de Waal kwamen in deel 1 van het interview ter sprake. De Castricumse is sinds 1 juni 2009 algemeen manager van de Kennemer Duin Campings (KDC) waaronder Bakkum valt.

Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?
‘Komend seizoen staat in het teken van de interne organisatiestructuur. Wij zijn op zoek naar een nieuwe campingmanager die de kar moet gaan trekken en de interne organisatie van meer structuur moet gaan voorzien. Daarnaast wordt deze winter en ook komend seizoen extra tijd besteed aan (achterstallig) groenonderhoud. Daar is de afgelopen jaren onvoldoende aandacht voor geweest.’

'Subtropisch zwemparadijs past niet in onze visie'

‘De voor deze winter geplande elektraverzwaring is doorgeschoven naar de winter van 2011/2012. De tenthuisjes op het Commissarisveld worden van eigen sanitair voorzien en gerestyled. Daarnaast zijn we in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio over een grootschalige calamiteitenoefening in het gebied Strand/Zeeweg/Camping waar we onze gasten bij gaan betrekken. Informatie hierover volgt in een later stadium.’

Ik hoorde een gerucht dat er plannen zijn om een zwembad op Bakkum te maken. Klopt dat?
‘Op camping Bakkum zal nooit een zwembad worden gerealiseerd. Met de zee op een paar honderd meter afstand en goede zwemfaciliteiten in de regio is dit voor ons ook absoluut geen issue. Een subtropisch zwemparadijs past niet in onze visie. Onze ligging in een Natura 2000-gebied past niet bij zulk vermaak.’

Menig kampeerder vermoedt dat er een soort masterplan bestaat om Bakkum te veranderen in een camping met een groot aantal luxe huisjes. Is dat inderdaad de inzet?
‘Er is geen sprake van wat voor masterplan dan ook waarin camping Bakkum wordt omgevormd tot een soort van chique bungalowpark. Maar wij blijven ons wel ontwikkelen. Waar vroeger waterleidingbedrijf PWN (de officiële beheerder van het duingebied en camping; red.) financieel bijsprong, is dit door de nieuwe waterwet niet meer toegestaan. De KDC moet zijn eigen broek ophouden en dus zorgen voor een financieel gezonde structuur. Vandaar de interne verzelfstandiging van KDC.’

Die ideeën voor een luxe camping worden onder andere gevoed door de aanleg van zwaardere stroomvoorziening, de wens om onderdelen van de camping heel het jaar te mogen exploiteren en de prijsverhoging van de seizoensplaatsen.

‘Wij spelen in op de vraag naar back to basic-kamperen, maar wel met een bepaalde vorm van luxe. Er zullen altijd plaatsen op de camping blijven zonder elektriciteit. Maar de modern ingerichte caravan met magnetron, heater, airco, flatscreen, espressoautomaat, etcetera vraagt heel veel van ons gedateerde stroomcircuit. Met storingen en daaruit voortkomende belasting voor onze technische medewerkers als gevolg. Verzwaring van de elektriciteitsvoorziening is daarom noodzakelijk en ook spelen we in op de vraag naar meer elektraplaatsen.’
‘Jaarrondexploitatie met betrekking tot kamperen staat het bestemmingsplan niet toe. Er zijn wel mogelijkheden ontstaan voor kleinschalige jaarrondexploitatie van onze strandhuisjes en de groepsaccommodatie. Mogelijk dat hier in de toekomst gebruik van gemaakt zal worden.’

Blijven de stacaravans en eenvoudige huisjes in de toekomst – laten we zeggen de komende 5 tot 15 jaar – op deze schaal op Bakkum bestaan?
‘Jazeker.’

Animatie op Bakkum

Op Bakkum staan grofweg twee groepen mensen: de oude garde die er vaak al tientallen jaren vertoeven en sinds een jaar of tien de nieuwelingen. Die mix is een van de grootste charmes van de camping, vind ik zelf. Hoe gaat het management hiermee om?
‘Wij zien de verschuiving maar gaan op gelijke wijze met al onze gasten om. De diversiteit is ook wat mij betreft een van de charmes van Bakkum, net als de saamhorigheid en de creatieve inslag van veel van onze kampeerders. De veranderingen van de afgelopen jaren hebben gasten afgestoten maar ook veel nieuwe aangetrokken. De lijst met geïnteresseerden met nog steeds zo’n driehonderd namen erop maakt dat we ons gesterkt voelen in ons beleid.’

Bingo van de KVB

Voor de oudgedienden zet de Kampeervereniging Bakkum (KVB) met hun activiteiten hun beste beentje voor (waarvoor hulde). Maar moet de camping er niet voor zorgen dat er meer activiteiten komen voor de jongere aanwas? Zeker met het oog op de toekomst?
‘Er is in het seizoen een bijzonder uitgebreid animatieprogramma waarbij we werken vanuit de thema’s: samen, creatief, sportief en beleving. De circusweek, musicalweken, theaterworkshops, houtbewerken en dergelijke trekken steeds meer deelnemers. Dit soort programma’s zal in de toekomst worden uitgebreid. Uiteraard wordt er ook nog steeds tijd vrijgemaakt om te korren (vissen met sleepnet op zee), de natuur in te gaan met een gids, knutselen, dansen, yoga etcetera. Bij de receptie is het programma altijd verkrijgbaar.’
‘Ook zijn wij in gesprek met de KVB om meer samen te gaan doen. De KVB draait op vrijwilligers en dat wordt in de hele maatschappij allemaal minder, dus ook op Bakkum. Ik denk dat we elkaar kunnen vinden en samen een prachtig programma kunnen neerzetten.’


‘Camping Bakkum is best complex om aan te sturen’

december 23, 2010

Als klein meisje kwam Willemieke de Waal al geregeld op camping Bakkum. Sinds 1 juni 2009 is ze algemeen manager van de Kennemer Duin Campings (KDC). Een interview (deel 1).

Willemieke de Waal (1970) is geboren en getogen in Castricum. Na de lagere school deed ze VWO. In 1988 ging ze studeren: eerst Rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en later Hotelmanagement aan het Provinciaal Hoger Instituut van Antwerpen. In 1993 streek ze weer neer in Castricum.

'De jaren ’60-sfeer wordt op Bakkum de leidraad'

Ze was werkzaam als clustermanager bij een hotelketen, eigenaar van Skicentrum Heemskerk, districtmanager bij ASWatson (Kruidvat, Trekpleister, IciParis) en ontwikkelaar bij Rotteveel M4, een kleine Alkmaarse onderneming in vastgoed. Sinds 1 juni 2009 is ze algemeen manager van de Kennemer Duin Campings, het moederbedrijf van de campings Bakkum, De Lakens en Geversduin.

Wat trok je aan in de functie?
‘De kans om te werken midden in de natuur, een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van een veelzijdig recreatiebedrijf dat volop in ontwikkeling is en de diversiteit aan interacties.’

Kende je camping Bakkum al voordat je bij de KDC kwam te werken?
‘Als klein meisje kwam ik hier vaak. Vooral het eekhoorntjes voeren in de herfst staat me nog goed bij. Daarnaast is mijn man hier opgegroeid? Zijn Amsterdamse opa’s en oma’s stonden hier al voor de oorlog en zijn ouders hebben elkaar op Bakkum leren kennen.’

Heb je er sinds je aanstelling gelogeerd?
‘Dat staat voor komend voorjaar op mijn wensenlijstje. Op de andere twee campings heb ik al wel verbleven. Op Geversduin hebben wij zelfs twee weken in ons tentje gebivakkeerd het afgelopen seizoen.’

Groepsaccommodatie Bakkums Hoeve

Wat was je eerste indruk van Bakkum?
‘Als onderdeel van KDC krijg je een totaal andere kijk op camping Bakkum dan als Castricummer. De ligging is natuurlijk schitterend, midden in een uniek duingebied met de zee op loopafstand. Qua ontwikkeling zijn er de voorgaande jaren grote stappen gemaakt. Werken vanuit een nieuwe visie, meer onderscheid tussen de verschillende campings en nieuwe producten zoals de strandhuisjes en meest recentelijk Bakkums Hoeve, de groepsaccommodatie waar we heel trots op zijn. Het viel echter ook op dat er medewerkers waren voor wie de veranderingen erg snel gingen en dat men moeite had om de organisatie te stroomlijnen en de verschillende afdelingen goed op elkaar aan te laten sluiten. Camping Bakkum is best complex om aan te sturen.’

Opbouwen tenthuisje is sociaal gebeuren

Wat houdt die nieuwe visie in?
‘Een samenvatting: Kennemer Duincamping Bakkum is de oudste camping van Nederland en de camping met de grootste traditie en hoogste aantallen kampeerders. Die historie, bekendheid en herinneringen willen we koesteren en als centraal thema voor de komende jaren zien. Het verblijf op Bakkum is altijd een verblijf geweest waar samen doen en samen zijn voorop stond, zonder aanziens des persoons, rangen of standen. Waarbij vriendjes en vrienden maken belangrijk was, het leren fietsen en samen eten, waar je met je hele gezin (met kinderen van alle leeftijden) een leuk verblijf had en waar frisse verrassende kleurencombinaties een vast onderdeel waren. Op Bakkum is het begin en einde van een seizoen een sociaal gebeuren, inclusief het afbreken en opbouwen van de tenthuisjes en andere kampeermiddelen. De jaren ’60-sfeer, de ruimte om jezelf te kunnen zijn en de natuurlijke omgeving wordt op Bakkum de komende jaren (weer) de leidraad.’

Kunst lijkt een steeds belangrijkere rol te spelen.
‘Onder de noemer het Weeshuis van de Kunst kent camping Bakkum sinds 2005 een permanente openlucht tentoonstelling van sculpturen. Er wordt naar gestreefd deze de komende jaren uit te breiden. Kunst in al haar uitingsvormen (inclusief improvisatie) wordt door camping Bakkum gezien als een ideale manier om jezelf te ontplooien, als kind en volwassene. Alle vormen van kunst (met grote en kleine k) zullen de komende jaren met regionale partners worden opgepakt, inclusief het leggen van de verbinding met de duinen en natuur.’

Tweede caravan niet meer toegestaan

Het is een hectisch jaar geweest. Ik noem kampeerder Joke Kat die niet terug mocht komen.
‘De juridische strijd met Joke Kat kent zijn oorsprong ver voor mijn aanstelling. Er zijn drie rechtszaken tegen KDC gevoerd waarbij wij telkens in het gelijk zijn gesteld. Inhoudelijk wens ik hier niet meer op in te gaan. Maar gezien wat er allemaal is gebeurd de voorgaande jaren en de negatieve publiciteit die telkens weer over het management van camping Bakkum heen kwam, heb ik het besluit om Joke Kat geen plaats meer aan te bieden bekrachtigd. Er is de afgelopen jaren gekozen voor een nieuwe koers. Aan deze koers houden wij vast. We realiseren ons dat er gasten zijn die zich hierdoor niet meer senang voelen. We krijgen gelukkig ook veel positieve reacties, met name over de nieuwe koers. Maar die worden in de regel minder luidruchtig uitgedragen.’

En de reacties over het verbieden van de tweede caravan als slaapplek?
‘De beslissing om de tweede caravan (en dus niet een tweede kampeermiddel, want een bijtentje is toegestaan) niet meer toe te staan op de plek is reeds in 2006 genomen. Met name door een andere kijk op (brand)veiligheid. Met al twee jaar een pyromaan actief in het gebied Bergen/Schoorl is de brandveiligheid nog steeds bijzonder actueel en een onderwerp waarvan ik, om eerlijk te zijn, wel eens wakker lig. In het hoogseizoen verblijven er op beide Castricumse campings toch circa 10.000 gasten voor wie wij ons verantwoordelijk voelen.  Ik heb begrip voor de commotie maar was wel wat geïntimideerd door de soms agressieve wijze waarop de onvrede geuit werd tijdens de groepsbijeenkomst. Wij zoeken samen met de Kampeervereniging Bakkum (KVB) naar een brandveiliger en betaalbaar alternatief.’

Deel 2 van het interview verschijnt net na de Kerst


Groeten uit camping Bakkum… van de familie Brand

december 4, 2010

#13 GROETEN UIT… Tijdens het barre weer van deze dagen maar eens zonnige taferelen. Relaxen in tuinstoelen en vertier op het strand op deze ansichtkaart van camping Bakkum.

 

De kaart uit aflevering 13 van Groeten uit… (jaren zeventig) is gestuurd door de familie Brand aan de familie Berkhout in Halfweg.

De volledige verzameling kaarten komt hier.

Tip: print de kaart van uw keuze op dik kartonpapier, plak er een postzegel op en voilà: uw eigen nostalgische ansichtkaart van camping Bakkum. Leuk voor familie, vrienden, collega’s en andere thuisblijvers.


Polonaise op winkelplein camping Bakkum

juli 19, 2010

Gaandeweg zwelt het geluid aan. Het is afkomstig van het winkelplein op camping Bakkum. Nieuwsgierig neem ik een kijkje. Zanger Dario treedt er live op.

Nadat ik enkele dagen en nachten op camping Bakkum heb vertoefd, is het de hoogste tijd om weer eens de hectiek van de grote stad op te zoeken. Het is tenslotte mijn eerste vakantieweek. Op naar Amsterdam dus, voor een avondje stappen. En daarna met de laatste trein weer richting Castricum (lees: camping Bakkum).

Dario (met roze shirt) live op Bakkum

Ik verruil mijn campingoutfit voor casual uitgaanstenue, steek portemonnee, mobieltje en sigaretten bij me en drink nog een kop koffie. Plots hoor ik muziek over het terrein schallen. Een liedje van André Hazes. Ergens een feestje ofzo, vermoed ik. Ik zet mijn tocht verder, pak de fiets en cross richting uitgang.

Gaandeweg zwelt het geluid aan. Het is afkomstig van het winkelplein. Nieuwsgierig neem ik een kijkje. Zanger Dario treedt er live op tussen cafetaria en viswinkel. Dario is een in het circuit bekende zanger en vaste campinggast op Bakkum, zoals we eerder schreven. Het is donderdag 15 juli en Ik ben beland op de jaarlijkse Spaanse avond van de viswinkel.

Zingend klautert de volkszanger op banken, wurmt zich onder parasols en gooit er zo nu en dan een grap tegenaan. ‘Als ik twee keer per jaar op Bakkum optreedt, hoef ik geen stageld te betalen’, knipoogt hij naar zijn publiek.

Ik stel mijn Amsterdamse kroegentocht nog even uit en bestel een biertje. Als het flesje geopend op de toonbank staat blijk je met bonnen te moeten betalen. Ook goed. Bij de juffrouw die de kas beheert vraag ik om twee bonnen (we willen niet al te flauw doen). Maar die kun je allen per vijf kopen. ‘Doe er dan maar vijf’, zeg ik stoer (ik wil me natuurlijk niet laten kennen).

Ondertussen deinen de toeschouwers mee met de smartlappen, wuiven met de armen in de lucht en wagen zich aan wulpse dansjes. Als de klassieke kraker ‘De clown’ (Dario’s eerste hit, een cover van Ben Kramer) klinkt, gaat het denkbeeldige dak eraf, daar op het winkelplein van camping Bakkum. De onvermijdelijke polonaise barst los.

Ik besluit om Amsterdam vanavond maar te laten voor wat het is en zak lekker door op het winkelplein. Op kruipafstand van mijn sleurhut. Sindsdien zit ‘De clown’ in mijn kop. ‘De herinnering blijft…’

Wie Dario opnieuw aan het werk wil zien kan 5 augustus naar strandpaviljoen Deining in Castricum. Krijg je er Dries Roelvink en anderen bij.


Xandra als peuter op oude Bakkum-foto

juli 12, 2010

Nostalgie ten top. Het blad Quest publiceert een foto uit 1972 van een gezin op camping Bakkum. Xandra ziet er zichzelf terug als 4-jarig meisje.

Onder de kop ‘Zomers vertier’ publiceert het populair-wetenschappelijke magazine Quest in het julinummer twee pagina’s met vakantiekiekjes uit de oude doos. Taferelen uit de jaren zestig en zeventig uit Zandfoort, Ameland, Maastricht, Amsterdam en… Bakkum.

Tot grote verbazing van Xandra ziet zij zichzelf, haar zusje en ouders terug op het Winkelplein. Toentertijd woonde het gezin op een flatje in Krommenie en logeerde vaak in het vakantiehuisje van een oom en tante op camping Bakkum, schrijft zij op haar weblog.

Xandra (witte broek) met zusje en ouders (rechts)

Xandra is getrouwd en moeder van drie zonen. Zij runt de webwinkel Knuffie en co met hippe, handgemaakte producten voor baby, peuter en kleuter.

Veel weet zij niet meer van camping Bakkum: ‘Echt heel veel herinneringen heb ik helaas niet meer aan die tijd. Wat ik mij nog wel herinner is dat er op bovenstaand pleintje een ijssalon zat, en ik weet ook nog hoe het daar rook. En dat ik op een avond niet kon slapen van de warmte en dat we toen nog een ijsje zijn gaan halen. Leuk is dat, hoe dat bij een foto weer boven komt.’

De foto is afkomstig uit het Natonaal Archief en is geschoten op 30 juni 1972, volgens het bijschrift de eerste dag van de zomervakantie. De prent is een onderdeel van een fotoreportage over camping Bakkum.

Xandra zelf was niet bereikbaar voor een toelichting. Ze is op vakantie.


Mysterieuze objecten op camping Bakkum

juli 5, 2010

Op het terrein van camping Bakkum verschijnen plotseling raadselachtige objecten. Zijn het speeltoestellen of is het een vorm van kunst? Een beetje van allebei, zo blijkt.

Treehugger

Het zijn zogeheten installaties van Oscar Prinsen. Oscar wie? Oscar Prinsen is kunstenaar annex communicatiegoeroe. Hij vertoeft van 1 juli tot en met 11 augustus op camping Bakkum, zoals we al eerder schreven. Prinsen is in die periode artist in residence op uitnodiging van de camping en het Centrum voor Beeldende Kunst en vormgeving CBK Noord-Holland.

We liepen de kunstenaar zondagmiddag 4 juli tegen het lijf. Gezeten op een bankje achter de receptie. Met zijn smetteloze witte overall, hippe bril en bijna kaalgeschoren hoofd is hij makkelijk te herkennen. Tijdens zijn verblijf biedt hij campinggasten aan om een gesprek met hem aan te knopen over de zaken des levens. Daarnaast plaatst hij ‘gespreksinstallaties’ op het terrein en zal hij een dergelijk apparaat in elkaar knutselen dat blijvend op de camping komt te staan.

For Your Eyes Only

De oplettende Bakkummers waren de kunstzinnige toestellen natuurlijk al opgevallen. Bovenop de ‘Treehugger’ (naast het openluchttheater De Pan) kunt u op een paar meter hoogte een boom liefkozend omhelzen en zo contact met de natuur maken. Op ‘For Your Eyes Only’ (langs de weg van de receptie naar het winkelplein) kan een tweetal elkaar eens diep in de ogen kijken. Het kader waar zij door kijken helpt om te focussen, zo staat in een folder. Een ervaring die wat onwennig kan zijn. ‘Laat gebeuren wat er gebeuren moet.’