‘U wilt mij met mijn kinderen van de camping jagen’


Kampeerders van camping Bakkum reageerden boos en emotioneel op de bijeenkomst over het verbod op het tweede slaaphonk. Het management hield voet bij stuk.

‘Natuurlijk zijn we allemaal voor brandveiligheid, maar het gaat er ons om dat we onze kinderen niet meer kunnen ontvangen’, opperde de één . ‘Met die tenten wordt het juist gevaarlijker’, wist een ander. Een volgende: ‘We moeten niet te ver gaan met de regelgeving zodat er niet valt te leven of te recreëren.’ Weer iemand: ‘U wilt mij met mijn kinderen van de camping jagen.’

Toercaravan als tweede slaapplek geweerd

In een bomvolle Loods 5 voerde manager Remco Blankert, bijgestaan door twee brandweermannen, het woord namens de camping. Hij beantwoordde vragen die verontruste campinggasten van tevoren hadden ingestuurd. De bespreking op zaterdagmiddag 28 augustus duurde tweeënhalf uur en de gemoederen raakten danig verhit.

Zoals gemeld mogen seizoenkampeerers vanaf komend jaar vanwege de brandveiligheid geen toercaravan of andere slaaphonken meer plaatsen bij hun stacaravan of huisje (uitgezonderd de originele tenthuisjes). Kinderen dienen voortaan bij de ouders of in tenten te slapen. Er ontstond een felle discussie over wat nou brandgevaarlijker is, een toercaravan of een tent? Maar hierop moest een van de brandweermannen het antwoord schuldig blijven. ‘Ik weet het niet’, gaf hij desgevraagd toe.

Kinderen moeten in tent slapen

Enkele aanwezigen probeerden tevergeefs een compromis te forceren. Kan er een jaar uitstel komen? Nee, want de maatregel is drie jaar geleden aangekondigd. Is er een uitzondering mogelijk als de extra slaapplek op de vereiste afstand van de stacaravan of huisje geplaatst kan worden? Nee, er worden geen ontheffingen verleend. En nader overleg over het behoud van het tweede slaaphonk is voor het management geen optie, zo werd tegen het einde duidelijk. Wel kan er gepraat worden over mogelijke alternatieven.

Wat dit betreft viel er één lichtpuntje te noteren. Op de vraag of er van de veranda een slaapkamer getimmerd mag worden, luidde het antwoord ‘ja’. ‘Maar die moet van binnenuit toegankelijk zijn’, zei manager Blankert. Mag die dan over de volledige breedte van de caravan? ‘Dat gaat in overleg met de camping.’

In een volgend artikel meer over de formele kant van de zaak: het gemeentelijk bestemmingsplan, de Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen en het Bouwbesluit.

(Wordt vervolgd)

One Response to ‘U wilt mij met mijn kinderen van de camping jagen’

 1. Kampeerders Bakkum schreef:

  28 augustus jongstleden is er een bijeenkomst geweest over de maatregel van
  KDC om het toestaan van een bijzet caravan te herzien i.v.m de
  brandveiligheid.
  Uw klanten (de kampeerders) hebben aangegeven dat de bijzet caravan binnen
  de aangegeven brandveiligheidsnormen van NVBR valt en vragen u de maatregel te herzien en de bijzetcaravan toe te staan.

  U gaf tijdens bijeenkomst aan dat de stacaravans onder de woonwagenwet
  vallen en de afstand tussen de kampeermiddelen 5 meter moet bedragen.

  Wij(kampeerders) hebben de wet er op nagezien en geven u bij deze aan dat in
  art 1 van woningwet een definitie gegeven is over woonwagens.
  De definiëring in de Woningwet luidt als volgt
  Woonwagen:
  A. Voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat
  in zijn geheel of in
  delen kan worden verplaatst.
  B. Een overeenkomstig de Woonwagenwet op een standplaats geplaatste
  woonwagen dan wel een
  woonwagen waarvan de plaatsing op een standplaats wordt gedoogd op het
  tijdstip van
  inwerkingtreding van deze wet, is een woonwagen bedoeld in artikel 1, eerste
  lid, onderdeel e, tot
  het tijdstip waarop die woonwagen wordt vervangen.
  Standplaats:
  Een kavel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn
  die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

  Aangezien de stacaravans op kampeerterrein Bakkum niet voldoen aan bovenstaande definitie kan niet over woonwagens gesproken worden maar naar ons inzien over kampeermiddel.

  Wij willen u bovendien meegeven dat:
  – De bijzet tourcaravan wordt door ons niet als een tweede kampeermiddel gebruikt.
  de bijzet is alleen in gebruik als slaapcaravan en er zijn geen
  gevaarlijke of brandbare stoffen in opgeslagen zoals
  gasflessen.
  – Gezien het open karakter van de camping slapen de kinderen naar ons inzien veiliger in een van binnen en buiten af te sluiten bijzetcaravan dan in een slaaptent. Tevens is er een reëel gevaar bij onweer en storm op elektrocutie of vallende takken. Bij een caravan is de kooi van faraday van toepassing. Bovendien is het voor de kinderen ongezond om 6 weken op een koude ondergrond te moeten overnachten.

  Wij begrijpen dat u als beheerder een verantwoordelijkheid draagt naar uw
  kampeerders toe en willen uw daar ook in bijstaan door mee te denken over de
  voorwaarden waarop/onder een tweede kampeermiddel mogelijk zou kunnen zijn.

  Wij stellen een bijzetcaravan met een nader te bepalen afmeting voor zonder voortent of luifel voorzien van een goedgekeurde brandblusser en niet
  aangesloten op een gasfles.
  De bijzetcaravan alleen toe te staan indien deze alleen een slaapfunctie
  heeft of opslag van niet brandgevaarlijke stoffen.

  Uit oogpunt van klantvriendelijkheid verzoeken wij u in uw oordeel mee te
  nemen dat veel kampeerders financieel niet in staat zijn om een andere
  stacaravan van 9.15 meter met meerdere slaapkamers aan te schaffen.

  Geraadpleegde: doc. bestemmingsplan definitief concept van 22 september
  2009, NVBR Brandveiligheid Kampeerterreinen. Bijlage : Woningwet en LOSW
  Landelijk Overleg Steunfunctie Woonwagenwerk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: